Jídelní lístek

 


Svačiny


Objednávky svačin: týden předem – na další týden přihlašovat nejpozději v pátek.

Možnost přihlášení na celý měsíc.

Cena jedné svačiny: Kč 15,--

Platby:

Hotově vždy předem, pokud nebude svačina zaplacena, nebude přihlášena.

Z účtu bude částka za odebrané svačiny odečtena společně s částkou za odebrané obědy zpětně.

Pokud strávník onemocní, svačinu lze odhlásit nejpozději den předem a stravné za svačinu mu bude odečteno při další platbě.

Od dubna 2016 bude stravné za svačiny hrazeno z účtu svolením k inkasu u strávníků platících převodem z účtu. Žádám rodiče, aby si včas zkontrolovali výši limitu.

 Přihlášku k odběru svačin je možné vytisknout na těchto stránkách: Školní jídelna: O školní jídelně