Organizace školního roku

Termíny třídních schůzek rodičů

7. 11. 2016
15.00 hod.  Beseda pro učitele i rodiče na téma "KYBERŠIKANA" (školní jídelna)
16.00 hod.  Schůzky ve třídácch                    

19. 4. 2017
15.30 hod.  Schůzky 1. stupeň
16.00 hod.  Schůzky 2. stupeň

Konzultační hodiny si lze domluvit individuálně s vyučujícím.