Stravné

Školní jídelna oznamuje všem strávníkům, že je možné se přihlásit ke stravování v novém školním roce denně od 25. srpna 2016 od 7:00 do 14:30 hodin v kanceláři školní jídelny základní školy.

 

Zahájení výdeje svačin od pondělí 12. září 2016.

 

Nezapomeňte se včas přihlásit.

Jídelníček najdete ve školní jídelně nebo

zde v sekci - "Jídelní lístek ZŠ"

 

Stravné pro školní rok 2016/2017

 

Oběd ZŠ:     Žáci ZŠ    7 – 10 let   ………………  Kč 23,--
                     Žáci ZŠ    11 – 14 let ………………   Kč 25,--
                     Žáci ZŠ    15 -  18 let ………………   Kč 27,--


Svačina ...............................................................   Kč 15,--


Cizí strávníci    …….……………………………      Kč 65,--

Děti MŠ:      3 – 6 let          přesnídávka …………  Kč  9,--
                                             oběd …………………    Kč 20,--
                                             svačina ………………   Kč   7,--

                    7 a více             přesnídávka …………  Kč   9,--
                                              oběd …………………     Kč 22,--
                                              svačina ………………    Kč   7,--


Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 108/2007 Sb. jsou nejvyšší finanční limity pro jednotlivé kategorie tyto:
Do 6 let   (oběd)            25,00 Kč       (přesnídávka a svačina v MŠ   9,00 Kč)
7-10 let    (oběd)           32,50 Kč       (přesnídávka v MŠ  12,00 Kč, svačina v MŠ   9,00 Kč)
11-14 let  (oběd )         34,50 Kč
15 a více let (oběd)      37,00 Kč
Platné znění textu Vyhlášky o školním stravování je k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny.